Hiển thị một kết quả duy nhất

Tủ kệ phòng thí nghiệm bao gồm:
– Tủ phòng đựng thiết bị phòng bộ môn
– Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm lý hoá sinh
– Tủ đựng kính hiển vi
– Tủ đựng hoá chất
– Tủ đựng mô hình sinh
– Tủ đựng dụng cụ mô hình bộ môn sinh học
– Tủ hotte (hút khí độc)
– Kệ treo phòng thí nghiệm

0932.105.068